De Omnibus

J.J. Slauerhoffstraat 53 1321 HE Almere

  • Achterzijde hoofdgebouw
  • Entreezijde hoofdgebouw

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze pagina van De Omnibus in Almere.

De Omnibus is een oecumenisch basisschool, waar iedereen welkom is. 
Wij zijn een gecertificeerde Dalton school. Wij bieden ook passend onderwijs voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.
Op de Omnibus sluiten wij aan bij wat leerlingen nodig hebben. We volgen leerlingen en zorgen, samen met de ouders en de leerlingen, dat leerlingen zich blijven ontwikkelen. We respecteren elkaar, helpen elkaar en vullen elkaar aan. Wij verzorgen goed onderwijs voor rekenen, spelling en taal. 
Daarnaast hebben wij voor kinderen die bovengemiddeld presteren een uitgebreide periodetaak waardoor de kinderen worden uitgedaagd. Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben. Krijgen één dagdeel in de week les in onze omnilab groep.
Kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, bieden wij een arrangement.

 
Wij hebben een gedreven en enthousiast team.
Kom eens binnen in onze school om de sfeer te proeven of maak een afspraak voor een informatieochtend.
Dat kan via de website www.de-omnibus.nl

Een vriendelijke groet namens het team van De Omnibus!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton onderwijs
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Reflectie
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
568
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met Kinderworld hebben wij een intensieve samenwerking. In 2018 is de samenwerking vastgelegd in een convenant en zijn Kinderworld en de Omnibus een kindcentrum geworden.

De bedoeling is dat de ouders en de kinderen een doorgaande lijn ervaren. Onderwijs inhoudelijk wordt er samengewerkt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven