De Bongerd

Boomgaardweg 10A 1326 AD Almere

  • Schoolfoto van De Bongerd
  • Schoolfoto van De Bongerd
  • Schoolfoto van De Bongerd
  • Schoolfoto van De Bongerd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval een collega verlof heeft, wordt de klas opgevangen door een andere collega. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Overige leerjaren

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Invullen extra informatie.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Bongerd zit in het eerste implementatiejaar van een 'Klas op Maat', dit zijn leerlingen met een IQ tussen 65 en 80 en daarnaast een intensieve hulpvraag hebben op gedrag. De groep is gestart op 1 oktober 2023.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op De Bongerd hebben we een groep 1/2 waar plek is voor acht kinderen. De kleutergroep werkt nauw samen met Fornhese, zodat diagnostiek/behandeling en onderwijs in overeenstemming naar elkaar loopt. Tevens wordt er elke week door Fornhese 'Zachtjes balen met toontje' met de leerlingen aangeboden, zodat de leerkracht deze werkwijze kan continueren in de klas. 

Terug naar boven