De Bongerd

Boomgaardweg 10A 1326 AD Almere

  • Schoolfoto van De Bongerd
  • Schoolfoto van De Bongerd
  • Schoolfoto van De Bongerd
  • Schoolfoto van De Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij streven naar een zo volledig mogelijke integratie van onderwijs, systeem en behandeling. Goed onderwijs staat bij ons centraal. We streven doelen na en plannen vooruit. Hierbinnen dient het onderwijs voor de leerlingen “zo normaal mogelijk” te zijn. Dat betekent dat de kerndoelen van het basisonderwijs en de referentieniveaus taal en rekenen de basis vormen van ons onderwijsaanbod. Dit aanbod wordt afgestemd op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van elke leerling. Wij bieden zowel intensivering als verdieping binnen ons onderwijsaanbod. Door een veilige omgeving te creëren in school, kunnen leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en hun eigen mogelijkheden (her)ontdekken.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven