Julianaschool

Dorpsstraat 32 7218 AH Almen

  • Schoolfoto van Julianaschool
  • Schoolfoto van Julianaschool
  • Schoolfoto van Julianaschool
  • Schoolfoto van Julianaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Julianaschool Almen. Wij bieden kindgericht en contextrijk nieuwe tijds onderwijs. Wij vinden het van groot belang dat kinderen op hún eigen manier mogen leren en groeien. Op onze school werken we met een voorbereide rijke leeromgeving waarbij kinderen hun eigen plek kunnen kiezen en waarbij de vakken zoveel mogelijk in samenhang worden aangeboden binnen de kernconcepten die wij hanteren. Julianaschool Almen... uniek in de regio!

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de openbare Julianaschool te Almen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbindend
  • mysterie
  • avontuur
  • bewustwording
  • kwetsbaar en aanvoelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal ligt tussen de 70 en 80 leerlingen. De verwachting is dat we de komende jaren redelijk stabiel in leerlingaantal blijven en mogelijk nog licht zullen groeien. Het nieuwe onderwijsconcept pakt goed uit en zorgt voor een aantrekkende werking.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De onderbouw (groep 1 en 2) zijn ook de vrijdagmiddag vrij.

De opvang voor- en na schooltijd wordt verzorgd door het Kindercentrum.nl direct tegenover de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven