Julianaschool

Dorpsstraat 32 7218 AH Almen

  • Schoolfoto van Julianaschool
  • Schoolfoto van Julianaschool
  • Schoolfoto van Julianaschool
  • Schoolfoto van Julianaschool

Het team

Toelichting van de school

Helaas hebben wij geconstateerd dat de automatisch gegenereerde personeelsgegevens van onze school niet juist zijn weergegeven. In onderstaand overzicht staat dat onze vestiging over 31 medewerkers beschikt. Dit is helaas bij lange na niet het geval! In totaal werken er echter 10 personeelsleden aan onze school.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een groepsleerkracht proberen we zo snel mogelijk een vervanger te vinden. Wij zijn als Poolster aangesloten bij de invalpool van PON. Zij komen na onze vraag om een invaller met een aanbod. In praktijk lukt dit bijna altijd. Het kan zijn dat er in omvangrijke ziekteperiodes geen invallers beschikbaar zijn. Wij gaan dan een eerste dag zelf op zoek naar een interne oplossing. Het kan dan bijvoorbeeld zijn dat uw kind(eren) worden ondergebracht bij een andere bouw. Vanaf de tweede dag kunnen we in nood, groepen naar huis sturen. Dit gebeurt uiteraard pas na communicatie hierover.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

's Morgens wordt gewerkt aan vakken als Taal en Rekenen en 's middags werken wij met Kernconcepten binnen een rijke leeromgeving in decors. Hierbij gaat het om onderzoekend leren. Het kind staat centraal.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Over de invulling van de onderwijstijd in de eerste twee jaren kunt u in onze schoolgids informatie vinden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Hierover kunt u in onze schoolgids informatie vinden.

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We hebben een zo breed mogelijk aanbod voor leerlingen zowel aan de onderkant als aan de bovenkant.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven