De Zegge

Apollolaan 1 c 7604 EH Almelo

Schoolfoto van De Zegge

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Zegge. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Zegge heeft twee locaties, eén in de wijk Aalderinkshoek (Apollolaan 1c Almelo) en één in de wijk Haghoek (Haghoeksweg 39).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan school
  • Leren samenwerken in
  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn verdeeld over twee locaties.

In de wijk Aalderinkshoek is de school gevestigd in een moderne multifunctionele accommodatie "Eninver", samen met o.a. de taalschool voor nieuwkomers "Het Palet" en een peuterspeelzaal/kinderopvang. We werken samen binnen het IKC Wierdensehoek.

In de wijk Haghoek is de school gevestigd in een schoolgebouw samen met een aantal groepen van basisschool De Weier.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven