Openbare Basisschool De Sterrenwachter

Stempelmakerstraat 19 1825 DP Alkmaar

  • De Sterrenwachter, een fijne, ruimtelijke en rustige school in het Rak -Zuid met oog voor ieder kind.
  • Op de Sterrenwachter vinden wij lezen belangrijk. Wij hebben daarom voorleestassen, een leestas, een zwerfboekenstation en een leesconsulent
  • “Door te ontdekken, onthoud je beter”
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Sterrenwachter
  • Op de Sterrenwachter werken bij met DaVinci. Binnen DaVinci worden thema's geïntegreerd aangeboden.

Het team

Toelichting van de school

"Ze kunnen heel goed iets aan ons leren", aldus Anouk uit groep 4.

"Ze zijn heel lief", zeggen Levy en Indy uit groep 4.

Het team van OBS De Sterrenwachter bestaat uit een enthousiast team. Er is een mix van 'oude' en 'jonge' leerkrachten. Het team heeft een duidelijke visie op onderwijs ontwikkeld. Er wordt gewerkt naar een goede balans in totale ontwikkeling van een kind. Jezelf kunnen zijn is een voorwaarde voor leren. Een veilige en rustige leeromgeving met een duidelijke structuur is hierbij noodzakelijk. Kinderen ontwikkelen zich in die rustige omgeving goed, dat blijkt uit de resultaten en de doorstroom naar het voortgezet onderwijs.

Een zorgteam signaleert tijdig de stagnaties en regelt hulp op maat.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven