Openbare Basisschool De Sterrenwachter

Stempelmakerstraat 19 1825 DP Alkmaar

  • De Sterrenwachter, een fijne, ruimtelijke en rustige school in het Rak -Zuid met oog voor ieder kind.
  • Op de Sterrenwachter vinden wij lezen belangrijk. Wij hebben daarom voorleestassen, een leestas, een zwerfboekenstation en een leesconsulent
  • “Door te ontdekken, onthoud je beter”
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Sterrenwachter
  • Op de Sterrenwachter werken bij met DaVinci. Binnen DaVinci worden thema's geïntegreerd aangeboden.

In het kort

Toelichting van de school

'De Sterrenwachter creatief, avontuurlijk en modern onderwijs'

De Sterrenwachter, een fijne, ruimtelijke en rustige school met oog voor ieder kind. Op de Sterrenwachter zetten we met plezier onze talenten in voor een succesvolle toekomst.

De Sterrenwachter is een openbare basisschool, dit betekent dat iedereen welkom is. Kinderen leren van jongs af aan dat iedereen verschillend is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort.
Samenwerken vinden wij belangrijk, kinderen leren van en met elkaar. Op de Sterrenwachter worden kinderen gestimuleerd om oplossingsgericht, kritisch en creatief te denken. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind actief is in zijn of haar leerproces.

kijk ook op: www.desterrenwachter.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • creatief
  • avontuurlijk
  • modern
  • oog voor ieder kind
  • DaVinci

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Sterrenwachter is een fijne, rustige en groeiende school met oog voor ieder kind.
De Sterrenwachter heeft een bevlogen team. Vanuit onze waarden: veiligheid, plezier, kwaliteit, respect en vertrouwen geven wij uitdagend en goed onderwijs. Zodat iedereen met plezier zijn talenten inzet voor een succesvolle toekomst.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven