Openbare Basisschool Nicolaas Beets locatie de Hoef

Judith Leysterstraat 4 1816 JZ Alkmaar

Schoolfoto van Openbare Basisschool Nicolaas Beets locatie de Hoef

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben vakdocenten voor cultuureducatie en bewegingsonderwijs.

1 x per week krijgen alle leerlingen 1 uur les van een vakdocent bewegingsonderwijs.

In blokken van 6 weken krijgen alle leerlingen les van een vakdocent drama en een beeldend kunstenaar.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Terug naar boven