Openbare Basisschool Nicolaas Beets locatie de Hoef

Judith Leysterstraat 4 1816 JZ Alkmaar

Schoolfoto van Openbare Basisschool Nicolaas Beets locatie de Hoef

In het kort

Toelichting van de school

"Onze school, goede keus"

De Nicolaas Beets is een school die ruimte biedt voor ontwikkeling binnen een rijke, geborgen en stabiele omgeving. Waar je zelfstandig leert van en met elkaar. Een kansrijke plek die verbindt en sterker maakt!

Kijk ook op: www.obsnicolaasbeets.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • een rijk aanbod
  • uitgaan van verschillen
  • zorg voor elkaar en omgeving
  • brede ontwikkeling
  • cultuureducatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben een stabiel leerlingenaantal. De leerlingen zijn verdeeld over drie locaties.

Op de Beethovensingel hebben wij een onderbouw- en een bovenbouwlocatie. Totaal 16 groepen. Op locatie de Hoef hebben wij 4 groepen. Ouders hebben vrije keuze om te kiezen tussen de Beethovensingel en locatie de Hoef.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven