Openbare Basisschool de Zuidooster

Catharina-Amalialaan 66 A 1432 JT Aalsmeer

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zuidooster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf groep 1 volgen wij de ontwikkeling van elk kind. Op cognitief gebied, maar zeker ook op sociaal emotioneel gebied. Een getal kan veel informatie geven. Toch vinden wij het "verhaal achter het getal" nog veel belangrijker. Wij kijken liever naar de groei die een leerling doormaakt, dan naar sec het getal. Resultaten worden door ons geëvalueerd. Daar waar de resultaten vragen om aanpassing van het onderwijs zullen wij deze aanpassingen ook vaststellen en uitvoeren d.m.v. een plan van aanpak. Wij nodigen een ieder die hierin geïnteresseerd is uit om ons verhaal achter de getallen te horen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na de periode op onze school gaan de leerlingen naar verschillende typen voortgezet onderwijs. Voor ons staat voorop dat elke leerling op een vorm van voortgezet onderwijs terecht komt die recht doet aan de capaciteiten, kenmerken en interesses van de leerling.

Uit informatie van het voortgezet onderwijs blijkt dat oud–leerlingen van onze school in het 2e jaar van het voortgezet onderwijs voor het merendeel nog steeds de richting volgen waar ze naar toe zijn verwezen na de basisschool. Daarmee lijkt de verwijzing recht te doen aan de capaciteiten van de leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven