Openbare Basisschool de Zuidooster

Catharina-Amalialaan 66 A 1432 JT Aalsmeer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zuidooster
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zuidooster
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zuidooster
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zuidooster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf groep 1 volgen wij de ontwikkeling van elk kind. Op cognitief gebied, maar zeker ook op sociaal emotioneel gebied. Een getal kan veel informatie geven. Toch vinden wij het "verhaal achter het getal" nog veel belangrijker. Wij kijken liever naar de groei die een leerling doormaakt, dan naar sec het getal. Resultaten worden door ons geëvalueerd. Daar waar de resultaten vragen om aanpassing van het onderwijs zullen wij deze aanpassingen ook vaststellen en uitvoeren d.m.v. een plan van aanpak. Wij nodigen een ieder die hierin geïnteresseerd is uit om ons verhaal achter de getallen te horen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na de periode op onze school gaan de leerlingen naar verschillende typen voortgezet onderwijs. Voor ons staat voorop dat elke leerling op een vorm van voortgezet onderwijs terecht komt die recht doet aan de capaciteiten, kenmerken en interesses van de leerling.

Uit informatie van het voortgezet onderwijs blijkt dat oud–leerlingen van onze school in het 2e jaar van het voortgezet onderwijs voor het merendeel nog steeds de richting volgen waar ze naar toe zijn verwezen na de basisschool. Daarmee lijkt de verwijzing recht te doen aan de capaciteiten van de leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven