Openbare Basisschool de Zuidooster

Catharina-Amalialaan 66 A 1432 JT Aalsmeer

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zuidooster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf groep 1 volgen wij de ontwikkeling van elk kind. Op cognitief gebied, maar zeker ook op sociaal emotioneel gebied. Een getal kan veel informatie geven. Toch vinden wij het "verhaal achter het getal" nog veel belangrijker. Wij kijken liever naar de groei die een leerling doormaakt, dan naar sec het getal. Resultaten worden door ons geëvalueerd. Daar waar de resultaten vragen om aanpassing van het onderwijs zullen wij deze aanpassingen ook vaststellen en uitvoeren d.m.v. een plan van aanpak. Wij nodigen een ieder die hierin geïnteresseerd is uit om ons verhaal achter de getallen te horen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na de periode op onze school gaan de leerlingen naar verschillende typen voortgezet onderwijs. Voor ons staat voorop dat elke leerling op een vorm van voortgezet onderwijs terecht komt die recht doet aan de capaciteiten, kenmerken en interesses van de leerling.

Uit informatie van het voortgezet onderwijs blijkt dat oud–leerlingen van onze school in het 2e jaar van het voortgezet onderwijs voor het merendeel nog steeds de richting volgen waar ze naar toe zijn verwezen na de basisschool. Daarmee lijkt de verwijzing recht te doen aan de capaciteiten van de leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven