Openbare Basisschool de Zuidooster

Catharina-Amalialaan 66 A 1432 JT Aalsmeer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zuidooster
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zuidooster
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zuidooster
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zuidooster

In het kort

Toelichting van de school

"De Zuidooster is er voor iedereen. Bij ons mag je ontdekkend leren en met plezier een stevige basis leggen om vol zelfvertrouwen deel uit te maken van de samenleving"

De Zuidooster is een ontdek- en oefenplek. Hier leggen kinderen een stevige basis voor de kernvakken, maar kijken wij ook op een brede manier naar ontplooien en ontwikkelen van talenten. Wij geloven dat leren en ontwikkelen hand in hand gaan met plezier hebben. Jezelf prettig voelen staat aan de basis van leren. Dit geldt voor de kinderen maar ook voor het schoolteam. Wij leren de kinderen sociaal vaardig te worden, ze gaan van zelf naar samen.

- Samen vooruit!-

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • groei
  • plezier
  • professionaliteit
  • erkenning

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven