Scholenopdekaart

Basisschool Sint Alexander

Basisschool Sint Alexander

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de St. Alexanderschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Acacialaan 32 A
6721CP Bennekom

Telefoon:
0318430340
Website:
www.alexanderschool-skovv.nl
E-mailadres:
directie.sa@skovv.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Berend Cornel

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
2531
Website:
www.skovv.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO


Foto-impressie