Scholenopdekaart

De Poseidon

De Poseidon

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Dalton
Denominatie: Overige


Samen maken we het meer! 

Op de Poseidon leer je als kind dingen die belangrijk zijn om te weten, te kennen en te kunnen in het echte leven. Wij vinden dat je nu en later op een goede manier moet kunnen deelnemen in de samenleving als actief en democratisch burger. Ons doel is om ieder kind te laten excelleren op zijn/haar niveau in een omgeving waarin het zich prettig voelt. Daarom werken we op school aan basisvaardigheden zoals rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling en wereld oriënterende vakken die de kennis over de wereld vergroten. We oefenen om bovenstaande reden ook met activiteiten zoals op een rustige manier een gesprek voeren, jezelf uiten, overleggen, samenwerken, reflecteren, presenteren, enz.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Franz Zieglerstraat 7
1087HN Amsterdam

Telefoon:
0204167238
Website:
www.deposeidon.nl
E-mailadres:
info@deposeidon.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Meerscholen directeur

Annemieke van der Groen

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
30
Aantal leerlingen:
7428
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie