Scholenopdekaart

Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort

Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

Welkom bij Basisschool De Nijepoort in Groenekan. Een kleinschalige, openbaar toegankelijke basisschool in het groen. Op fietsafstand in het buitengebied tussen Utrecht en De Bilt huisvest ze leerlingen uit Groenekan, Utrecht, Westbroek, De Bilt, Maartensdijk en Maarssen. Sinds 2018 is De Nijepoort gehuisvest in een gloednieuw schoolgebouw aan de Versteeglaan.

De school heeft uitstekende schoolresultaten, is kleinschalig in omvang en flexibel van aard, heeft een een gemoedelijke sfeer, veel aandacht voor de individuele leerling en stelt hoge eisen aan het niveau van onderwijs. Dit vertaalt zich naar hoge scores op Cito toetsen, en een constante uitstroom van 70-80 % naar HAVO en VWO.

Tussentijdse monitoring door middel van toetsen helpt bij het tijdig opmerken van eventuele behoefte aan extra zorg. Er is veel aandacht voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen met bijvoorbeeld extra hulp (zowel binnen als buiten de klas) en plusklasssen voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Als een van de eerste scholen in Nederland heeft De Nijepoort in 2013 het landelijke vignet 'Gezonde School' ontvangen van het RIVM, en daarbij het 'Themacertificaat Sociaal-emotionele ontwikkeling'. Een erkenning voor basisscholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen en personeel.

Op De Nijepoort wordt veel aan sport gedaan. De kinderen krijgen natuurlijk twee keer per week gym :1 x van de eigen leerkracht en 1 x van een vakleerkracht. Daarnaast zijn er ook clinics (bijvoorbeeld tennis, atletiek, volleybal en waterpolo). Buiten spelen vinden we heel belangrijk en ook tijdens de les wordt er bewogen.

Onze school doet ieder jaar mee met het Biltse kunstproject KIDS (Kunst in de School). Elke groep volgt workshops dansen, beeldende kunst, toneel, film of fotografie. Ook bezoeken we regelmatig een toneelstuk of museum.

Naast techniek, schooltuintjes en creatieve vakken besteden we ook wekelijks aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gebruiken we de methode Leefstijl, die gebaseerd is op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van kinderpsychologie en anti-pestprogramma's.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Versteeglaan 144
3737XC Groenekan

Telefoon:
0346210252
Website:
www.nijepoort.nl
E-mailadres:
administratie@nijepoort.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Schoolvereniging De Nijepoort (bijzonder onderwijs op algemene grondslag)

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
160
Website:
www.nijepoort.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO Zuidoost Utrecht


Foto-impressie