Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort

Versteeglaan 144 3737 XC Groenekan

  • De Nijepoort is gevestigd in Groenekan, in een gloednieuw schoolgebouw aan de rustige Versteeglaan.
  • Schoolfoto van Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort
  • Schoolfoto van Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort
  • Schoolfoto van Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort
  • Schoolfoto van Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Basisschool De Nijepoort in Groenekan. Een kleinschalige, openbaar toegankelijke basisschool in het groen. Op fietsafstand in het buitengebied tussen Utrecht en De Bilt huisvest ze leerlingen uit Groenekan, Utrecht, Westbroek, De Bilt, Maartensdijk en Maarssen. Sinds 2018 is De Nijepoort gehuisvest in een gloednieuw schoolgebouw aan de Versteeglaan.

De school heeft uitstekende schoolresultaten, is kleinschalig in omvang en flexibel van aard, heeft een een gemoedelijke sfeer, veel aandacht voor de individuele leerling en stelt hoge eisen aan het niveau van onderwijs. Dit vertaalt zich naar hoge scores op Cito toetsen, en een constante uitstroom van 70-80 % naar HAVO en VWO.

Tussentijdse monitoring door middel van toetsen helpt bij het tijdig opmerken van eventuele behoefte aan extra zorg. Er is veel aandacht voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen met bijvoorbeeld extra hulp (zowel binnen als buiten de klas) en plusklasssen voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Als een van de eerste scholen in Nederland heeft De Nijepoort in 2013 het landelijke vignet 'Gezonde School' ontvangen van het RIVM, en daarbij het 'Themacertificaat Sociaal-emotionele ontwikkeling'. Een erkenning voor basisscholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen en personeel.

Op De Nijepoort wordt veel aan sport gedaan. De kinderen krijgen natuurlijk twee keer per week gym :1 x van de eigen leerkracht en 1 x van een vakleerkracht. Daarnaast zijn er ook clinics (bijvoorbeeld tennis, atletiek, volleybal en waterpolo). Buiten spelen vinden we heel belangrijk en ook tijdens de les wordt er bewogen.

Onze school doet ieder jaar mee met het Biltse kunstproject KIDS (Kunst in de School). Elke groep volgt workshops dansen, beeldende kunst, toneel, film of fotografie. Ook bezoeken we regelmatig een toneelstuk of museum.

Naast techniek, schooltuintjes en creatieve vakken besteden we ook wekelijks aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gebruiken we de methode Leefstijl, die gebaseerd is op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van kinderpsychologie en anti-pestprogramma's.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig & flexibel
  • Uitstekende schoolresultaten
  • Professioneel team
  • Gezonde school (keurmerk)
  • Vertrouwde en veilige omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als veel andere scholen in de regio ziet basisschool De Nijepoort in Groenekan zich geconfronteerd met afnemende leerlingaantallen. Ondanks de sombere voorspellingen in de leerlingprognoses van de gemeente, heeft de Nijepoort met een actieve aanpak haar leerling-bestand afgelopen jaar echter weten te verhogen. Het aantal leerlingen dat woonachtig is buiten Groenekan is daarbij toegenomen.

Voornaamste oorzaak van de afnemende leerlingprognoses is de bevolkingsopbouw in Nederland, er worden simpelweg steeds minder kinderen geboren. De rijksoverheid verwacht dat de gemeente De Bilt, waarvan Groenekan een onderdeel is, tot 2020 met 1,5% zal krimpen. Het aantal jongeren tot 20 jaar zal in 2020 zo’n 2% lager zijn dan in 2010. Daarnaast speelt het gebrek aan doorstroming op de huizenmarkt momenteel ook een rol bij het aantal kinderen. 

De Nijepoort heeft in 2012 besloten om niet af te wachten wat de effecten van de bevolkingsgroei voor haar als school gaan zijn. De lage exit-percentages (leerlingen die naar een andere school overstappen) en het feit dat ruim negentig procent van de kinderen uit Groenekan naar De Nijepoort gaan, zijn niet langer voldoende om als school in omvang stabiel te blijven. Het werven van leerlingen werd een speerpunt en heeft geleid tot het gewenste leerlingaantal van 150-160 kinderen.

Ouders van onlangs ingestroomde kinderen zijn positief verrast door de sfeer op de school, de goede onderwijskwaliteit en de individuele zorg voor zowel zorgleerlingen als hoogvliegers. De klassen zijn met gemiddeld 23 leerlingen relatief klein en omdat de school als geheel ook klein en overzichtelijk is, kent iedereen elkaar. Dat geeft een veilig gevoel dat door zowel ouders als kinderen vaak wordt genoemd als pluspunt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Nijepoort hanteert met ingang van schooljaar 2015-2016 een vijf gelijke dagen model. De kinderen gaan iedere dag van 8.30 – 14.00 uur naar school en lunchen met hun eigen leerkracht in de klas.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Nijepoort was in januari 2014 de eerste basisschool in de gemeente en één van de eerste scholen in Nederland die met het Vignet Gezonde School erkenning kreeg voor de kwaliteit van haar beleid gericht op de gezondheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor basisscholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen en personeel. Een belangrijk onderwerp binnen het onderwijs, dat samenhangt met actuele thema’s als zelfvertrouwen, omgaan met elkaar, groepsvorming en pesten. Naast het Vignet Gezonde School, ontving De Nijepoort ook het ‘themacertificaat sociaal-emotionele ontwikkeling'. Het thema sociaal-emotionele ontwikkeling gaat over de psychosociale gezondheid van kinderen. Denk aan het bevorderen van een veilig schoolklimaat, stimuleren van sociale competenties en het hebben van een vertrouwenspersoon.

Terug naar boven