Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort

Versteeglaan 144 3737 XC Groenekan

  • De Nijepoort is gevestigd in Groenekan, in een gloednieuw schoolgebouw aan de rustige Versteeglaan.
  • Schoolfoto van Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort
  • Schoolfoto van Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort
  • Schoolfoto van Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort
  • Schoolfoto van Groenekanse Schoolvereniging De Nijepoort

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Basisschool De Nijepoort in Groenekan. Een kleinschalige, openbaar toegankelijke basisschool in het groen. Op fietsafstand in het buitengebied tussen Utrecht en De Bilt huisvest ze leerlingen uit Groenekan, Utrecht, Westbroek, De Bilt, Maartensdijk en Maarssen. Sinds 2018 is De Nijepoort gehuisvest in een gloednieuw schoolgebouw aan de Versteeglaan.

De school stelt de leerling centraal, heeft goede schoolresultaten, is kleinschalig in omvang en flexibel van aard, heeft een een gemoedelijke sfeer, veel aandacht voor de individuele leerling en stelt hoge eisen aan het niveau van onderwijs. We zijn een schoolvereniging; dat betekent dat ouders uit hun midden het bestuur van vrijwilligers kiezen, dat nauw samenwerkt met de directie. Mede hierdoor is er een hoge mate van ouderbetrokkenheid bij de school. 

Tussentijdse monitoring door middel van toetsen helpt bij het tijdig opmerken van eventuele behoefte aan extra zorg. Er is veel aandacht voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen met bijvoorbeeld extra begeleiding (zowel binnen als buiten de klas) voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben en voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. 

Als een van de eerste scholen in Nederland heeft De Nijepoort in 2013 het landelijke vignet 'Gezonde School' ontvangen van het RIVM, en daarbij het 'Themacertificaat Sociaal-emotionele ontwikkeling'. Een erkenning voor basisscholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen en personeel. Daarnaast hebben we ook het deelcertificaat sport en bewegen en seksuele ontwikkeling en opvoeding. 

Op De Nijepoort bewegen we graag. De kinderen krijgen twee keer per week gym van een vakleerkracht. Ook de kleuters krijgen gym in de grote gymzaal: Nijntjegym. Daarnaast zijn er verschillende keer per jaar sport toernooien, is er een sportdag en organiseren we Koningsspelen. Buiten spelen vinden we heel belangrijk en ook tijdens de les wordt er regelmatig bewogen.

Sinds 2021 bieden wij wereldoriëntatie aan met De Noordwijkse Methode. Drie keer per jaar zijn er schoolbrede thema's waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur in samenhang aan bod komen. Ook culturele vorming is ondergebracht in de thema's. Er is ruimte voor eigen inbreng van de leerlingen en in keuze-ateliers werken kinderen uit verschillende leerjaren samen. 

Natuurlijk is er ook aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hierbij gebruiken we de methode Leefstijl, die gebaseerd is op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van kinderpsychologie en anti-pestprogramma's. Verder werken we in de klassen volgens de principes van Positive Behaviour en hebben we ieder schooljaar in de z.g. Gouden Weken veel aandacht voor hoe we met elkaar omgaan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig & flexibel
  • Vertrouwde en veilige omgeving
  • Professioneel team
  • Gezonde school (keurmerk)
  • Goede schoolresultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Nijepoort heeft zich ontwikkeld van een kleine dorpsschool met uitsluitend leerlingen uit Groenekan, tot een school met 8 groepen die ook open staat voor leerlingen uit de andere dorpskernen uit de gemeente De Bilt en kinderen uit Utrecht. Zo willen we meer een afspiegeling worden van de multi culturele samenleving waarin we leven. In schooljaar 2022-2023 hebben we ook een aantal kinderen uit Oekraïne opgenomen in onze schoolgemeenschap. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het vijf gelijke dagen model dat De Nijepoort hanteert, zijn alle schooldagen even lang. Alle kinderen lunchen op school, samen met hun leerkracht. Er is dus geen tussenschoolse opvang nodig. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven