Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Gezellehoek

Openbare Basisschool De Gezellehoek

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Denominatie: Openbaar

Ik ontdek, kleur en vorm mijn wereld op de Gezellehoek.

De Gezellehoek is een basisschool die zich profileert als taalexpertisecentrum en ontwikkelingsgericht onderwijs. Taal is de motor van het onderwijs en vormt het fundament onder alle leergebieden. Taalverwerving en woordenschatontwikkeling zijn voor ons een dagelijkse prioriteit. Vanuit deze invalshoek zijn ook de methoden geselecteerd. Hiermee leggen we een solide basis voor de verdere ontwikkeling van uw kind.

Naast onze reguliere groepen, specialiseren wij ons ook in speciale groepen gericht op onderwijsachterstanden:

  • Schakelklassen groep 3 en 6.
  • Neveninstromersprojecten voor kinderen die nog weinig of geen onderwijs genoten hebben als gevolg van de situatie in het land van herkomst.


Download de schoolgids

Contactgegevens

Rodenbachlaan 31
4707NH Roosendaal

Telefoon:
0165540358
Website:
www.gezellehoek.nl
E-mailadres:
j.heirbaut@gezellehoek.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Jessica Heirbaut

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
2981
Website:
www.obo-wbr.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o.


Foto-impressie