Scholenopdekaart

Zuiderlicht College

Zuiderlicht College

Over deze school

Denominatie: Interconfessioneel

-Omschrijving ZAAM-  

Zuiderlicht College maakt deel uit van stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs. ZAAM is een organisatie voor voortgezet onderwijs en verzorgt het onderwijs voor ruim 11.000 leerlingen in Amsterdam, Zaanstad en Monnickendam. De organisatie bestaat uit 23 scholen voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. De missie van ZAAM luidt als volgt: Het is ons streven om met kwalitatief goed onderwijs bij te dragen aan de toekomst van jonge mensen in onze samenleving. Wij willen hen, in een veilig leer- en leefklimaat, begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijke wereldburgers. Het voordeel van een grote scholengroep is, naast organisatorische en financiële voordelen, de mogelijkheid om aan elke leerling onderwijs te kunnen geven dat bij hem of haar past. Als een leerling een overstap wil of moet maken naar een andere schoolsoort, dan zorgen we, door korte lijnen en goed contact, voor een soepele overgang naar een andere (ZAAM-) school. Meer informatie is te vinden op www.zaam.nl  
ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs Dubbelink 2 1102 AL  Amsterdam 020-7059600  
(let op: we bestaan uit 23 scholen) 


-Omschrijving Zuiderlicht College- 

Het Zuiderlicht College is een kleine, veilige school voor VMBO, sector Zorg en Welzijn, met zo'n 400 leerlingen waar iedereen elkaar kent. Groot genoeg om de voor het VMBO vereiste mogelijkheden te bieden, maar tegelijkertijd klein genoeg voor iedereen om elkaar te kennen en de weg in de school gemakkelijk te vinden. We besteden veel aandacht aan zorg, kunst en cultuur en natuurlijk aan goed en modern onderwijs. Alle leerlingen krijgen krijgen het vak kunsthistorie en danslessen, verzorgd door de DansAcademie Lucia Marthas. Er is een  VMBO-k/t klas met een uitgebreid dans en kunstprogramma, waar leerlingen worden voorbereid op een MBO-opleiding in een kunstzinnige richting, zoals mbo-dans. In de bovenbouw volgen de leerlingen het intrasectorale programma zorg & welzijn breed.

Het Zuiderlicht College is gevestigd op twee locaties: de onderbouw in de Karel Du Jardinstraat 54 en de bovenbouw in de Rustenburgerstraat 438. De M-klassen (dans) krijgen voornamelijk les in de Rustenburgerstraat. Beide gebouwen zijn nieuw of grotendeels vernieuwd en gemoderniseerd. Ze liggen op loopafstand van elkaar, staan midden in de Pijp en zijn goed bereikbaar met tram 3, 12, 16 en 24.
In de nieuwbouw van de Rustenburgerstraat is een lift aanwezig.

Schoolgids 2017-2018

 

Contactgegevens

Rustenburgerstraat 436 - 438
1072HK Amsterdam

Telefoon:
0206620011
Website:
www.zuiderlicht.org
E-mailadres:
zuiderlicht@zuiderlicht.org

Bestuursgegevens

ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs

Aantal scholen:
24
Aantal leerlingen:
11114
Website:
www.zaam.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-b / vmbo-k vmbo-(g) theoretisch

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.zuiderlicht.org voor meer informatie.