Zuiderlicht College

Rustenburgerstraat 436 - 438 1072 HK Amsterdam

  • ZICHT OP TALENT
  • Wereldkeuken
  • Beauty class
  • Jeugd Theater
  • LO extra activiteiten

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het streven op het Zuiderlicht College is om leerlingen niet te laten zitten. Wij begeleiden leerlingen actief in het overgaan naar het volgende leerjaar door middel van coaching en extra steunlessen. Ook hebben wij een studiecentrum waar leerlingen hulp en begeleiding krijgen. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Al een aantal jaar op rij scoren we 100% geslaagden bij de basis en kader leerweg. TL is nooit lager dan 92%
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Elk schooljaar werken de docenten samen met de leerlingen, hard om de examencijfers te verbeteren. Elk schooljaar oefenen de leerlingen digitale examens. De basisopleiding scoort een 9 en de kaderopleiding scoort een 8,5 op de Dronkerslijst.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2007 heeft het laatste onderzoek (PKO) plaatsgevonden.
De opbrengstenkaarten  kunnen niet worden getoond wegens vermenging van de gegevens met die van een andere school (brinnummer problematiek)

Terug naar boven