Zuiderlicht College

Rustenburgerstraat 436 - 438 1072 HK Amsterdam

 • ZICHT OP TALENT
 • Wereldkeuken
 • Beauty class
 • Jeugd Theater
 • LO extra activiteiten

In het kort

Toelichting van de school

-Omschrijving ZAAM-  

Zuiderlicht College maakt deel uit van stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs. ZAAM is een organisatie voor voortgezet onderwijs en verzorgt het onderwijs voor ruim 11.000 leerlingen in Amsterdam, Zaanstad en Monnickendam. De organisatie bestaat uit 23 scholen voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. De missie van ZAAM luidt als volgt: Het is ons streven om met kwalitatief goed onderwjs bij te dragen aan de toekomst van jonge mensen in onze samenleving. Wij willen hen, in een veilig leer- en leefklimaat, begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijke wereldburgers. Het voordeel van een grote scholengroep is, naast organisatorische en financiële voordelen, de mogelijkheid om aan elke leerling onderwijs te kunnen geven dat bij hem of haar past. Als een leerling een overstap wil of moet maken naar een andere schoolsoort, dan zorgen we, door korte lijnen en goed contact, voor een soepele overgang naar een andere (ZAAM-) school. Meer informatie is te vinden op www.zaam.nl  
ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs Dubbelink 2 1102 AL  Amsterdam 020-7059600  
(let op: we bestaan uit 23 scholen) 


-Omschrijving Zuiderlicht College- 

Het Zuiderlicht College is een kleine VMBO school midden in de stad met het profiel Zorg en Welzijn. We bieden vmbo onderwijs aanin alle leerwegen. De school staat voor het bieden en creëren van kansen en talentontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en bieden ruimte aan (top)talenten. Onze docenten kijken naar wat een kind in huis heeft en kinderen kunnen bij ons volledig zichzelf zijn. We zijn een actieve en creatieve school en dat merk je in de lessen.   Naast de algemene vakken in de onder- en bovenbouw, volgen de leerlingen een vast programma, maar kunnen leerlingen een deel van hun programma zelf samenstellen door te kiezen. Er is er veel aandacht voor LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding). Hierdoor krijgen leerlingen de kans om gericht onderwijs te volgen dat past bij interesses en talenten. Leerlingen worden bij ons uitgedaagd om na te denken over hun eigen leerwensen en mogelijkheden. Vakken kunnen worden versneld of er wordt op een hoger niveau een vak gevolgd. Een diploma op een hoger niveau halen, behoort tot de mogelijkheden. Voor een aantal talentrijke leerlingen bestaat de mogelijkheid zich in dans te bekwamen. Dat komt mede tot uitdrukking in onze intensieve samenwerking met het instituut LMIPA (Lucia Marthas Institute for Performing Arts). Het Zuiderlicht College werkt ook samen met de Nationale Balletacademie (NBA). We geloven in kansengelijkheid, dus alle leerlingen mogen bij ons dansen. We bieden ook een sportklas aan of leerlingen kunnen bij ons creatief bezig zijn in de kunstklas. Er is volop keuzemogelijkheid in andere lesuren en leerlingen kunnen bij ons vakken volgen zoals bijvoorbeeld mode, een eigen onderneming oprichten of theater maken. Het Zuiderlicht College biedt kwalitatief goed onderwijs en streeft er te allen tijde naar een prettige school te zijn voor leerlingen en medewerkers.


Kenmerken van de school

 • Ons superteam
 • Breed en creatief aanbod
 • Kansen en maatwerk
 • Aandacht voor (top) talent
 • Persoonlijke begeleiding

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 zitten er 418 leerlingen op de school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
402

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven