Zuiderlicht College

Rustenburgerstraat 436 - 438 1072 HK Amsterdam

 • ZICHT OP TALENT
 • Wereldkeuken
 • Beauty class
 • Jeugd Theater
 • LO extra activiteiten

In het kort

Toelichting van de school

-Omschrijving ZAAM-  

Zuiderlicht College maakt deel uit van stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs. ZAAM is een organisatie voor voortgezet onderwijs en verzorgt het onderwijs voor ruim 11.000 leerlingen in Amsterdam, Zaanstad en Monnickendam. De organisatie bestaat uit 23 scholen voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. De missie van ZAAM luidt als volgt: Het is ons streven om met kwalitatief goed onderwijs bij te dragen aan de toekomst van jonge mensen in onze samenleving. Wij willen hen, in een veilig leer- en leefklimaat, begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijke wereldburgers. Het voordeel van een grote scholengroep is, naast organisatorische en financiële voordelen, de mogelijkheid om aan elke leerling onderwijs te kunnen geven dat bij hem of haar past. Als een leerling een overstap wil of moet maken naar een andere schoolsoort, dan zorgen we, door korte lijnen en goed contact, voor een soepele overgang naar een andere (ZAAM-) school. Meer informatie is te vinden op www.zaam.nl  
ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs Dubbelink 2 1102 AL  Amsterdam 020-7059600  
(let op: we bestaan uit 23 scholen) 


-Omschrijving Zuiderlicht College- 

Het VMBO is een paar jaren geleden vernieuwd en het Zuiderlicht College is daar in schooljaar 2016 - 2017 al mee begonnen. De beroepsgerichte programma’s in het vmbo zijn geactualiseerd en vereenvoudigd. Naast een vast programma (profiel vak) kunnen leerlingen een deel van hun programma zelf samenstellen (keuzevak) en is er veel aandacht voor LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding). Hierdoor krijgen leerlingen de kans om gericht onderwijs te volgen dat past bij interesses en talenten. (vernieuwingvmbo.nl) Het Zuiderlicht College is het beste te omschrijven als een combinatie van enerzijds het profiel Zorg & Welzijn en anderzijds Dans. Voor een aantal talentrijke leerlingen bestaat namelijk de mogelijkheid zich in Dans te bekwamen. Met dit profiel onderscheidt het Zuiderlicht College zich van andere scholen in Amsterdam. Kunst en cultuur spelen een centrale rol op het Zuiderlicht College. Ons motto is van oudsher “studiegericht en kunstminnend”. Dat komt mede tot uitdrukking in onze intensieve samenwerking met het instituut LMIPA (Lucia Marthas Institute for Performing Arts), in het participeren aan kunstprojecten en de Master Kunst Klas. Vanaf het schooljaar 2019-2020 werkt het Zuiderlicht College ook samen met de Nationale Balletacademie (NBA). Naast de gebruikelijke vakken en vaardigheden, die men op een vmbo-school mag verwachten, wordt op het Zuiderlicht College veel aandacht aan dans- en kunstonderwijs besteed. Beide vormen van onderwijs beschouwen wij als een manier om de horizon van leerlingen te verbreden en om hun kennis en vaardigheden te verrijken. Daarom bieden wij naast het vak LO, ook dans aan. Leerlingen leren tijdens deze lessen samen te werken en zich te concentreren, vaardigheden die ook goed van pas komen bij andere vakken. Het Zuiderlicht College biedt kwalitatief goed onderwijs en stelt hoge eisen aan leerlingen en medewerkers.

Brochure groep 8

Schoolgids 2020-2021

Kenmerken van de school

 • Samenwerking
 • Klein en zorgzaam
 • Dans
 • Zorg & Welzijn
 • Maatwerk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 zitten er 414 leerlingen op de school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
414

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven