Scholenopdekaart

Alkwin Kollege

Alkwin Kollege

Uitleg

Hier zie je hoeveel leerlingen examen hebben gedaan en hoeveel er geslaagd zijn. Dat noemen we het slaagpercentage. Je ziet het slaagpercentage van de school per onderwijssoort voor de afgelopen jaren.

Sommige scholen laten ook zien wat het slaagpercentage is per sector of profiel. Een sector of profiel is een specifieke combinatie van eindexamenvakken.