Alkwin Kollege

Weegbree 55 1422 MT Uithoorn

  • Schoolfoto van Alkwin Kollege
  • Schoolfoto van Alkwin Kollege
  • In de studiehuisjes kunnen leerlingen rustig huiswerk maken en in teamopdrachten samenwerken.
  • Zelfs op weg naar het klaslokaal komen de leerlingen allerlei interessante feitjes tegen.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks neemt het Alkwin Kollege vragenlijsten over de tevredenheid af bij leerlingen. Gegroepeerd per onderwijsteam bespreken we de resultaten en zoeken naar verbeteringen, waarnodig via aanpassingen in het schoolbeleid. De uitkomsten worden gedeeld met het personeel en de MR.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Jaarlijks bevragen we ook de ouders van onze leerlingen naar hun tevredenheid. Dezelfde werkwijze als bij de leerlingenquetes volgen we. We zoeken specifiek bij de ouders naar mogelijkheden om het responspercentage te verhogen en daarmee de betrouwbaarheid van het cijfermateriaal. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven