Scholenopdekaart

Basisschool De Burcht

Basisschool De Burcht

Uitleg

Schooladvies is het advies dat de school leerlingen geeft voor het voortgezet onderwijs. Het advies wordt vergeleken met de plaats in het voortgezet onderwijs waar de leerlingen echt terecht zijn gekomen. De plaatsing van de leerlingen van deze school wordt ook vergeleken met die van scholen die ongeveer even groot zijn. Voor het reguliere basisonderwijs telt ook het percentage gewogen leerlingen mee.

Gewogen leerlingen
Een gewogen leerling is een leerling die meer aandacht nodig heeft. Voor deze leerlingen ontvangt de school meer ondersteuning. Het leerlinggewicht wordt gegeven op basis van het opleidingsniveau van ouders. Heeft een school meer gewogen leerlingen, dan stelt de inspectie de ondergrens van deze school lager in.