Scholenopdekaart

Archipelschool Tweemaster-Kameleon

Archipelschool Tweemaster-Kameleon

Uitleg
De school geeft hier informatie over bijvoorbeeld de betrokkenheid van ouders, de deelname van ouders aan activiteiten en de financiële bijdrage van ouders.