Vrijeschool Zutphen VO

Weerdslag 14a 7206 BR Zutphen

  • We hebben onze eigen smederij.
  • Schoolfoto van Vrijeschool Zutphen VO
  • In de 10e klas ga je op landmeetkamp.
  • Jaarlijks wordt er met alle leerlingen een kooruitvoering gehouden.
  • In het Vrijeschool onderwijs houden we jaarfeesten.

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Vrije School Zutphen krijgen alle leerlingen de zorg die ze nodig hebben. De kern van onze zorgstructuur is de mentor, die zorg draagt
voor de leerlingen van zijn groep. De mentor wordt gedragen door een organisatie van medewerkers en bestuur, die allen het welzijn van onze
leerlingen voor ogen hebben. In onze zorgstructuur menen wij een vorm gevonden te hebben, die het bovenstaande ondersteunt. Hierbij vormt het mensbeeld van de antroposofie het uitgangspunt van ons werk.

In samenwerking met zeven andere scholen in de regio werkt Vrijeschool Zutphen toe naar Passend Onderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014
zal er aan elk type leerling een passend onderwijsaanbod gedaan kunnen worden. Uit het zorgprofiel van onze school blijkt dan wat we zelf kunnen en waarvoor we moeten doorverwijzen naar speciale onderwijsvoorzieningen van de gezamenlijke scholen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven