Vrijeschool Zutphen VO

De IJsselhank 1 7206 DG Zutphen

  • We hebben onze eigen smederij.
  • Schoolfoto van Vrijeschool Zutphen VO
  • In de 10e klas ga je op landmeetkamp.
  • Jaarlijks wordt er met alle leerlingen een kooruitvoering gehouden.
  • In het Vrijeschool onderwijs houden we jaarfeesten.

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Vrijeschool Zutphen VO is een school van de Stichting Vrijescholen Noord- en Oost-Nederland (VSNON), een schoolbestuur voor vier vrijescholen in Zutphen en Groningen.

De missie van VSNON en de scholen:

Wij bieden kinderen een leer- en leefomgeving waarin zij worden toegerust om hun voornemens te verwezenlijken en de wereld vanuit innerlijke kracht te vernieuwen. 

De visie en doelen van VSNON en de scholen staan in de Koers en het gezamenlijke schoolplan: in de Koers VSNON 2019-2023 staan onze missie, kernwaarden, visie en bijbehorende thema‚Äôs beschreven en worden ze in de onderlinge samenhang visueel uitgewerkt. In het schoolplan staat een meer gedetailleerde beschrijving van de werkwijze en doelen. Jaarlijks maken bestuurder en schoolleiding afspraken over de activiteiten die worden uitgevoerd om de doelen te bereiken. Dit wordt beschreven in het jaarplan van de school. Meer informatie over de stichting VSNON: vsnon.nl

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Vrijeschool Zutphen vo krijgen alle leerlingen de ondersteuning en zorg die ze nodig hebben. De kern van onze zorgstructuur is de mentor, die zorg draagt voor de leerlingen in de stamklas. Hierbij vormt het mensbeeld van de antroposofie het uitgangspunt van ons werk. De school heeft ook een Ondersteuningsteam dat bestaat uit een ondersteuningscoördinator, ondersteuningsmedewerkers en leerlingbegeleiders. 

De Vrijeschool Zutphen vo is verder aangesloten bij het samenwerkingsverband regio Zutphen (VO2501), een samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Binnen dit samenwerkingsverband werken 8 scholen voor voortgezet onderwijs en 6 organisaties voor voortgezet speciaal onderwijs samen om voor elke leerling een passende onderwijsplek te bieden en waar noodzakelijk passende ondersteuning aan de leerlingen en leerkrachten.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven