Mencia Sandrode

Akkermolenweg 2 d 4881 BL Zundert

  • Schoolfoto van Mencia Sandrode
  • Schoolfoto van Mencia Sandrode
  • Schoolfoto van Mencia Sandrode
  • Schoolfoto van Mencia Sandrode
  • Schoolfoto van Mencia Sandrode

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het zorgplan geeft weer hoe de zorg op Mencia Sandrode is georganiseerd. De school wil een zorgzame school zijn maar zich niet afficheren als zorgschool. Voor elke leerling is er aandacht van vakdocent, mentor, schoolleiding, zorgfunctionarissen en oop-leden. Elke zorgleerling heeft daarnaast recht op extra aandacht. De structuur van de leerlingenzorg is georganiseerd op 3 aandachtspunten, nl. studievaardigheidbegeleiding, keuzebegeleidng en sociaal-emotionele bebegeleiding.
Mencia Sandrode is lid van het Regionaal Samenwerkings Verband Breda e.o.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven