CSG Jan Arentsz voor vwo, havo, vmbo (t)

Bosgroet 14 1722 KA Zuid-Scharwoude

  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vwo, havo, vmbo (t)
  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vwo, havo, vmbo (t)
  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vwo, havo, vmbo (t)
  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vwo, havo, vmbo (t)
  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vwo, havo, vmbo (t)

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Een aantal leerlingen in de bovenbouw kon moeilijk omgaan met twee "Corona-jaren". Soepel bevorderen was voor deze leerlingen niet de oplossing.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eens in de vier jaar doet de inspectie een onderzoek bij het bestuur en de scholen. In september 2019 heeft dit onderzoek plaatsgevonden. Er ligt een prachtig rapport waar we enorm trots op zijn en dat we graag met de wereld willen delen. Wat onderzoekt de inspectie? De inspectie onderzoekt of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. Maar ook of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben.

Hoe staat het Jan Arentsz ervoor?

  • "Het Jan Arentsz kenmerkt zich door een kwaliteitscultuur."
  • "Het Jan Arentsz betrekt leerlingen bij beleid- en besluitvorming en luistert naar haar ouders."
  • "Op het Jan Arentsz waarderen leerlingen de persoonlijke aandacht die ze krijgen."
  • "Het Jan Arentsz zorgt voor bevoegd en bekwaam personeel.”
  • “Oud-leerlingen van het Jan Arentsz sprekend lovend over hun oude school.”

Wilt u het hele rapport lezen? Bezoek onze website of download het rapport via onderstaande button (klik op de afdeling van uw keuze).

Terug naar boven