CSG Jan Arentsz voor vmbo, havo, vwo

Bosgroet 14 1722 KA Zuid-Scharwoude

  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vmbo, havo, vwo
  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vmbo, havo, vwo
  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vmbo, havo, vwo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We willen jaarlijks van onze leerlingen weten of ze tevreden zijn en of ze zich veilig voelen. De uitkomst van deze enquêtes is voor ons het startpunt voor gesprekken met leerlingen en personeel. Door samen met leerlingen op te trekken werken we aan een goed schoolklimaat. Dit is de basis voor mooie schoolresultaten.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen in een prettige schoolomgeving en met een veilig gevoel onderwijs kunnen volgen. Wij zetten vooral in op preventie. Als het nodig is om in te grijpen, doen wij dit zorgvuldig (zie onderstaande protocollen). 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij willen jaarlijks van de ouders weten of ze tevreden zijn en of hun kind zich veilig voelt. De uitkomst van deze enquête is voor ons het startpunt voor gesprekken ouders en personeel. We organiseren Meet & Greet avonden, er zijn contactoudergroepen en we organiseren themabijeenkomsten. Door samen met ouders op te trekken werken we aan een betere school.


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven