Seyster College locatie Hoog Kanje

Hoog Kanje 270 A 3708 DL Zeist

Schoolfoto van Seyster College locatie Hoog Kanje

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Deze rapportage biedt een waardevol inzicht in de ervaringen en meningen van één van onze belangrijkste belanghebbenden: onze leerlingen.  

Als onderwijsinstelling hechten wij grote waarde aan de tevredenheid en het welzijn. Dit rapport belicht de belangrijkste bevindingen van de tevredenheidsonderzoeken en biedt een overzicht van de sterke punten van het Seyster College, evenals gebieden waar we mogelijk nog kunnen groeien.

We hebben alle feedback serieus genomen en hebben maatregelen genomen om de suggesties en zorgen aan te pakken die naar voren zijn gekomen. We geloven in een cultuur van voortdurende groei en ontwikkeling, waarbij we streven naar goed onderwijs voor onze leerlingen. 

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,4

Bron

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Deze rapportage biedt een waardevol inzicht in de ervaringen en meningen van één van onze belangrijkste belanghebbenden: de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen.

Als onderwijsinstelling hechten wij grote waarde aan de tevredenheid en het welzijn. Dit rapport belicht de belangrijkste bevindingen van de tevredenheidsonderzoeken en biedt een overzicht van de sterke punten van het Seyster College, evenals gebieden waar we mogelijk nog kunnen groeien.

We hebben alle feedback serieus genomen en hebben maatregelen genomen om de suggesties en zorgen aan te pakken die naar voren zijn gekomen. We geloven in een cultuur van voortdurende groei en ontwikkeling, waarbij we streven naar goed onderwijs voor onze leerlingen. 

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,1

Terug naar boven