Cambium College Buys Ballot

Courtine 2 5301 DH Zaltbommel

Schoolfoto van Cambium College Buys Ballot

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het ingezette beleid om leerlingen meer kansen te geven is succesvol meer leerlingen zitten na 3 jaar op een hoger niveau dan het advies van de basis school.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen slagen er, binnen het Cambium College, goed in om hun opleiding zonder vertraging te doorlopen. Dit geldt voor zowel de onder- als de bovenbouw, in alle afdelingen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenkandidaten op het Cambium College behalen een goed diploma. Zij scoren ruim voldoende zowel op hun schoolexamen als op het centraal examen. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen en ouders geven in onze enquêtes aan dat ze tevreden zijn over de begeleiding die we onze leerlingen geven bij hun keuze voor het vervolgonderwijs.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Voor het Cambium College heeft de inspectie van het Onderwijs op basis van de afgelopen 3 jaren de opbrengsten beoordeeld en het basisarrangement opnieuw verleend.

In het inspectie rapport van januari 2017 staat: " De school laat op overtuigende wijze zien dat de kwaliteitszorg weer van voldoende niveau is”.

In januari 2020 hield de inspectie weer een vierjaarlijks onderzoek. De resultaten hiervan waren opnieuw voldoende op alle punten, Cambium College behoudt het basis arrangement.  

Terug naar boven