Linde College

Drafsportlaan 22 8472 AS Wolvega

  • Schoolfoto van Linde College
  • Schoolfoto van Linde College
  • Schoolfoto van Linde College
  • Schoolfoto van Linde College
  • Schoolfoto van Linde College

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Linde College biedt een Maatwerk traject aan voor leerlingen die tegen het reguliere onderwijssysteem aanlopen, op een andere manier leren en/of vroegtijdig schoolverlater dreigen te worden. Dit maatwerk traject is een samenwerking tussen het Linde College (VO) en h

et Friesland College (ROC) en biedt praktijk gestuurd onderwijs. Er wordt les gegeven door een gemengd team docenten van het vmbo en het mbo. Leerlingen die het maatwerk traject volgen studeren af op MBO 1 (entree opleiding) of op MBO 2 niveau afhankelijk van hun voortraject. Het MBO 1(entree opleiding) traject duurt 1 jaar en het MBO 2 traject duurt 2 jaar. Zo kan een leerling na de 2e klas aansluitend een 3 jarig maatwerk traject volgen en dan na 5 jaar de school verlaten met een MBO 2 diploma. 

Daarnaast biedt het Linde College de vakmanschap route aan in de profielen economie en ondernemen(verkoopmedewerker), produceren, installeren en energie(service-medewerker gebouwen) én in zorg & welzijn(dienstverlening). Deze route biedt de leerlingen de mogelijkheid om in 3 jaar, na hun keuze voor een profiel na leerjaar 2, een mbo2 kwalificatie te behalen. Deze mogelijkheid genereert voor de leerlingen 1 jaar tijdwinst. (Overigens doen deze leerlingen in leerjaar 4 wel hun vmbo examen en de meeste leerlingen halen hun diploma).

2020-2021: 100% geslaagd.


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven