Futura College, school voor praktijkonderwijs

Abeellaan 2 3442 JB Woerden

Schoolfoto van Futura College, school voor praktijkonderwijs

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden met de score op de veiligheidsbeleving maar willen dit natuurlijk altijd verbeteren.
Leerlingen voelen zich over het algemeen fijn op het Futura College en stellen het op prijs dat ze de mogelijkheid krijgen om hun eigen mening te geven. Leerlingen geven aan zich veilig te voelen op school als het gaat over pesten, discrimineren en fysiek contact.

Download tevredenheidsrapport Bron

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden met de score op de veiligheidsbeleving en dergelijke. Andere scores verrasten ons, we zijn hierover in gesprek met de leerlingen en met het team om te kijken hoe we ons hierin kunnen verbeteren.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,4
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zijn met onze leerlingen in gesprek gegaan over met name de uitkomsten van de veiligheidsbeleving. 
De mening van onze leerlingen vinden we namelijk erg belangrijk. Leerlingen waarderen dat zij op school leren samen werken, veilig werken en hoe zichzelf te verzorgen. Ook leren zij wat zij kunnen doen in hun vrije tijd en hoe zij zich buiten de school moeten gedragen.
Leerlingen willen nog wel meer leren om goed met anderen om te gaan. De school heeft daarom de methode (Rondom Baaz) voor omgangskunde aangeschaft. Ook wordt er steeds weer gekeken of het huidige trainingsaanbod voor de leerlingen relevant is en aansluit bij de moderne samenleving.
Buiten de klassen is het op dit moment mogelijk om intern een training te volgen zoals Kies, Sterke meiden, Weerbaar en Sterk, of extern, een SOVA-training. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zijn over het algemeen tevreden over de school. Ze vinden dat leraren rekening houden met wat hun zoon of dochter al kan, dat de school rekening houdt met de mogelijkheden van hun zoon of dochter en ze geven aan het prettig te vinden dat de advisor (mentor) regelmatig praat met hun zoon of dochter over hoe het gaat in de klas en op school.  Tevens zijn zij goed op de hoogte van wat hun zoon of dochter wil leren. De analyse en uitslagen van de ProZo worden ieder jaar besproken in de klankbordgroep, in de MR en met het team.

We zijn heel blij met het cijfer 7,9 wat we van onze ouders hebben gekregen!

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,5

Terug naar boven