Gerrit Komrij College - ISK (internationale schakelklas)

Pronsweg 3 7101 CE Winterswijk

Schoolfoto van Gerrit Komrij College - ISK (internationale schakelklas)

In het kort

Toelichting van de school

Een bijzondere vorm van onderwijs is de internationale schakelklas (ISK). Hier worden jongeren opgevangen die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld. Zij moeten zich eerst de Nederlandse taal eigen maken en zich voorbereiden op een vervolgopleiding. Nadat de leerlingen onderwijs hebben gevolgd op de ISK, stromen zij door naar praktijkonderwijs, het vmbo, de havo of het mbo.

De duur van het verblijf op de ISK kan variëren van 1/2 tot 3 jaar. Leerlingen met een goede vooropleiding die al wat Nederlands spreken, kunnen in een enkel geval binnen een half jaar naar een andere school en leerlingen die nog nooit naar school gegaan zijn, doen er vaak 3 jaar of langer over.

Voor elke leerling wordt apart bekeken hoe lang de leerweg moet zijn om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs. Daarbij wordt gekeken naar:

  • het aantal jaren onderwijs in het land van herkomst
  • de leeftijd
  • het niveau van het Nederlands
  • het leertempo
  • de intelligentie
  • en of een leerling al eerder naar school is geweest in Nederland.

De klassen op de ISK bestaan uit maximaal 18 leerlingen. De meeste leerlingen die beginnen, spreken nog geen Nederlands. Het onderwijs in de instroomfase bestaat daarom voornamelijk uit lessen Nederlands. Andere vakken zijn rekenen wiskunde, mens & maatschappij, verzorging, beeldende vorming, sport, Loopbaan Oriëntatie Begeleiding en ICT. Onze docenten werken vanuit het principe, dat leerlingen moeten worden ondergedompeld in ‘een bad van taal’. Door de hele dag op verschillende manieren met taal bezig te zijn, pikken leerlingen vanzelf de basisprincipes van onze taal op.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven