Dollard College PrO Winschoten

Bovenburen 11 A 9675 HA Winschoten

Schoolfoto van Dollard College PrO Winschoten

In het kort

Toelichting van de school

Het Dollard College is een school voor voortgezet onderwijs in Oost-Groningen. Binnen het Dollard College kunnen leerlingen praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum of gymnasium volgen. Onze school voor praktijkonderwijs biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring hebben. Wij bereiden onze leerlingen voor op werk binnen de regionale arbeidsmarkt, een vervolgopleiding in het MBO of op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving.

We hebben ook een 2-jarig PrO-VMBO traject, waarbij leerlingen kennis en kunde ontwikkelen om daarna naar de bovenbouw van vmbo basis te gaan.

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verbinden
  • Ontdekken
  • Ontwikkelen
  • Gelijkwaardigheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven