Daniel De Brouwerschool

Lathmerweg 4 7384 AN Wilp

  • Schoolfoto van Daniel De Brouwerschool
  • Schoolfoto van Daniel De Brouwerschool

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de schoolpagina van de Daniël de Brouwerschool. Deze pagina geeft u inzicht in onze werkwijze, onze zorg voor leerlingen, onze doelstellingen, statistieken en de inrichting van ons onderwijs. Wanneer u de school graag wilt leren kennen, nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen om een afspraak te maken, zodat wij u persoonlijk met de school kunnen laten kennis maken. 

Kenmerken van de school

  • ZMLK-onderwijs
  • Ontwikkeling centraal
  • Excellente school
  • Rust, ritme en regelmaat
  • Katholieke grondslag

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf hun 12e/13e jaar maken de leerlingen binnen school de overstap naar het VSO. Ook leerlingen van andere scholen kunnen instromen in ons VSO. In het VSO maken de leerlingen kennis met praktijkvakken. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich blijven ontwikkelen in vakken als lezen, rekenen, geldrekenen, klokkijken, verkeer en Wereldoriënterende vormingsvakken. We kiezen dan ook duideiljk voor een cognitief lesaanbod naast de praktijkvakken. 

In de bovenbouw komt de stage steeds nadrukkelijker in beeld. Leerlingen zijn dagdelen of dagen op de werkplekken en doen nieuwe ervaringen op. Samen met de stagecoördinatoren wordt gezocht naar een passende werkplek en sluit de leerling rond zijn of haar 20e levensjaar het onderwijs aan de Daniël de Brouwerschool af. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
158

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?