Het Kwadrant Weert School voor praktijkonderwijs

Thornstraat 7 6004 JP Weert

 • Schoolfoto van Het Kwadrant Weert School voor praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Het Kwadrant Weert School voor praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Het Kwadrant Weert School voor praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Het Kwadrant Weert School voor praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Het Kwadrant Weert School voor praktijkonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Het Kwadrant Weert is een school voor Vmbo en Praktijkonderwijs. Op dit gedeelte van de website vindt u informatie van de afdeling Praktijkonderwijs. 

Wij zijn een kleine school die werkt vanuit de visie Big Picture Learning. Hierbij staat de leerling (met zijn/haar ouders) écht centraal. We werken binnen een fijne veilige leeromgeving en iedere leerling heeft een eigen leerplan. 

Een goede sfeer en relatie zijn de basis van ons succes! 

Praktijkonderwijs Het Kwadrant Weert verzorgt onderwijs aan leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor Pro. Wij begeleiden leerlingen naar een passende plek op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. 

Leren in de échte wereld werkt! 

Kenmerken van de school

 • Big Picture Learning
 • Persoonlijk onderwijs
 • Buitenschools leren
 • Veilige omgeving
 • Toeleiding naar arbeid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben wij ingezet op kwaliteitsverbetering door de visie van Big Picture Learning nog meer vorm te geven. Dit in combinatie met het vergroten van ouderbetrokkenheid en de inzet van een gedreven, betrokken team maakt dat leerlingen zich beter kunnen ontwikkelen. 

De afdeling Praktijkonderwijs zit onder één dak met het VMBO, vandaar dat er frequent mogelijkheden tot opstroom worden bekeken.
Dit leidt tot een toename van opstromers vanuit onze afdeling naar het Vmbo en meer leerlingen die uitstromen naar vervolgonderwijs. Ook de grote vraag op de arbeidsmarkt maakt dat leerlingen eerder een arbeidsplaats vinden. 

Uiteraard heeft de regionale krimp ook invloed op ons leerlingenaantal.

Ons onderwijs bestaat niet uit leerjaren maar uit drie fases. Wanneer leerlingen binnenkomen starten ze in fase 1. Hoe lang deze fase duurt is afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling. Vervolgens stroomt een leerling door naar fase 2 waar we leerlingen voorbereiden op externe stages. In fase 3 gaat een leerling op externe stage en wordt toegewerkt naar de uitstroombestemming, afhankelijk van het uitstroomprofiel. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven