Internationale Schakelklas

Top Naeffstraat 10 -12 6708 SX Wageningen

  • Schoolfoto van Internationale Schakelklas
  • Schoolfoto van Internationale Schakelklas

In het kort

Toelichting van de school

In de internationale schakelklas kunnen nieuwkomers in ons land in de leeftijd van 12 en 18 jaar Nederlands leren en wordt de basis gelegd om
in het Nederlandse onderwijs te kunnen instromen. Alle leerlingen zijn - om verschillende redenen - uit hun land van oorsprong vertrokken.

Binnen de ISK staat het leren van de Nederlandse taal voorop. Tegelijkertijd zetten de leerlingen stappen om hun nieuwe leefwereld te verkennen en te leren begrijpen. Binnen de ISK werken professionals die zorgen voor een veilige, warme en begripvolle omgeving en serieus studieklimaat.
Leerlingen kunnen op ieder moment in het schooljaar starten op de ISK. Leerlingen mogen maximaal 2 jaar ISK-onderwijs volgen. 

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven