Eligant Lyceum vestiging Kompaan Nieuwstad

Nieuwstad 49 7251 AG Vorden

 • Schoolfoto van Eligant Lyceum vestiging Kompaan Nieuwstad
 • Schoolfoto van Eligant Lyceum vestiging Kompaan Nieuwstad
 • Schoolfoto van Eligant Lyceum vestiging Kompaan Nieuwstad
 • Schoolfoto van Eligant Lyceum vestiging Kompaan Nieuwstad
 • Schoolfoto van Eligant Lyceum vestiging Kompaan Nieuwstad

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Kompaan College kent drie vmbo-leerwegen, namelijk: de basisberoepsgericht leerweg (BB), de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en mavo-XL. Alle drie de leerwegen duren vier jaar en hebben een onderbouw- en bovenbouwperiode van twee jaar.

Wanneer een leerling onderwijs volgt binnen de leerwegen BB of KB dan kiest de leerling in leerjaar 3 voor een beroepsprofiel, waarin de leerling eindexamen gaat doen. De leerlingen die onderwijs volgen binnen de leerweg mavo-XL kiezen geen beroepsprofiel maar een aantal theorievakken.

Op de locatie in Vorden (BB, KB en mavo-XL) worden de volgende profielen aangeboden:

 • Dienstverlening en Producten, waarbinnen onder andere het onderwijs in de sectoren techniek, economie en verzorging wordt onderwezen.
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie
 • Media, Vormgeving en ICT

Op de locatie Coenensparkstraat in Zutphen worden op BB- en KB-niveau de volgende profielen aangeboden:

 • Bouwen, Wonen en Interieur     
 • Zorg en Welzijn 
 • Produceren, Installeren en Energie 
 • Dienstverlening en producten

Mavo-XL leerlingen van de Coenensparkstraat in Zutphen krijgen naast de theorievakken passend bij de mavo het volgende praktijkvak aangeboden:

 • Dienstverlening en producten, waarbinnen onder andere het onderwijs in de sectoren techniek, economie en verzorging wordt onderwezen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan beschrijft het Kompaan College naast het onderwijskundige beleid, ook het personeels- en kwaliteitsbeleid. Het schoolplan heeft als doel om de onderwijskwaliteit te bewaken en te bevorderen. Het plan geeft de leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en andere betrokkenen bij het Kompaan College inzicht hoe de school planmatig werkt aan de onderwijskwaliteit en haar ambities.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft om tot een optimale ontwikkeling te kunnen komen, dan kan het team extra ondersteuning geconsulteerd worden. Binnen dit team werken orthopedagoog, onderwijspedagoog, ondersteuningscoördinatoren en een gezinsgeneralist nauw samen. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe het team extra ondersteuning werkt en welke extra ondersteuning binnen het Kompaan College geboden kan worden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven