Amadeus Lyceum

Burchtpoort 3 3452 MD Vleuten

  • Schoolfoto van Amadeus Lyceum
  • Schoolfoto van Amadeus Lyceum
  • Schoolfoto van Amadeus Lyceum
  • Schoolfoto van Amadeus Lyceum
  • Schoolfoto van Amadeus Lyceum

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Aanmeldingen brugklas

Het Amadeus Lyceum hanteert de POVO-procedure van het samenwerkingsverband van Utrecht. Zie www.sterkvo.nl/povo.Wij werken zonder aanmeldformulier, de leerling aanmelden door middel van Onderwijs Transparant is voldoende, dit regelt de basisschool.

Kwaliteitsbeleid

Het Amadeus Lyceum heeft een toekomstgericht onderwijsconcept. Op onze school kunnen leerlingen onderzoeken, ontdekken, leren en ervaren in een inspirerende leeromgeving.Met het Amadeus-kwaliteitsbeleid werken we gestructureerd aan het verbeteren van ons onderwijs. We blijven zoeken naar verbetermogelijkheden. De kern van ons kwaliteitsbeleid is:

- Het beste uit elke leerling naar boven halen
- Nog beter vaststellen (determineren) van het juiste niveau van leerlingen
- Optimale doorlopende toets- en leerlijnen
- Verder verbeteren van didactisch pedagogisch handelen van docenten en mentoren
- Systematisch monitoren van opbrengsten.

Lees meer over ons kwaliteitsbeleid

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Doorstroomregeling

Binnen de school wordt met een doorstroomregeling gewerkt. De doorstroomregeling heeft tot doel het tijdpad vanaf leerjaar 1 tot aan het Centraal Examen (CE) in beeld te brengen. In de regeling zijn meetmomenten/rapportages opgenomen waar vastgesteld wordt, waar de leerling in het traject naar het CE staat. Het meetmoment gaat altijd vergezeld van een gesprek tussen leerling, mentor en ouders. Indien noodzakelijk wordt een plan opgesteld met betrekking tot uit te voeren activiteiten, met als doel de leerling binnen de normale tijd op het examen voor te bereiden.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Hieronder staan de examenresultaten:             

             2015 - 2016         2016 - 2017

vmbo-tl               97%                    98%   
havo                   99%                   100%
vwo                   100%                   100%

Met deze percentages scoort het Amadeus Lyceum ruim bovengemiddeld.

De examens, het School Examen (SE) en het Centraal Examen (CE)
Het examen bestaat uit twee delen. Het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). Het SE start in vmbo TL 3 en in havo 4 en vwo 5. Het SE wordt vormgegeven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA is per vak aangegeven op welke manier je moet aantonen dat je de examenstof kent en welke toetsen je moet afleggen. Het CE is de landelijke afsluiting van de vakken.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

De examens, het School Examen (SE) en het Centraal Examen (CE)

Het examen bestaat uit twee delen. Het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). Het SE start in vmbo TL 3 en in havo 4 en vwo 5. Het SE wordt vormgegeven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA is per vak aangegeven op welke manier je moet aantonen dat je de examenstof kent en welke toetsen je moet afleggen. Het CE is de landelijke afsluiting van de vakken.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven