Het College Vos

Claudius Civilislaan 41 3132 JA Vlaardingen

  • Schoolfoto van Het College Vos
  • Schoolfoto van Het College Vos
  • Schoolfoto van Het College Vos
  • Schoolfoto van Het College Vos
  • Schoolfoto van Het College Vos

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Er is de laatste jaren hard gewerkt aan een aantal speerpunten binnen de school, zoals de positie van de mentor, Loopbaanoriëntatie & Begeleiding en aan de didactiek binnen de lessen. Dat is terug te vinden in de cijfers. Maar er zijn nog steeds verbeteracties nodig.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft het veiligheidsconvenant VO van de gemeente (2016)ondertekend. Dit is een samenwerkingsafspraak binnen de regio die geldt voor alle vo scholen.

Naast dit convenant doet de school veel op het gebied van sociale veiligheid. De school is in samenspraak met het KPC actief in het traject SAFE geweest. Hierbij waren alle stakeholders (personeel, ouders en leerlingen) actief betrokken en dit had als doel het pedagogisch-didactisch klimaat te versterken. Dat is voor een groot deel gelukt, maar er moet nog steeds aan worden gewerkt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Er is door de school de laatste jaren hard gewerkt aan de speerpunten veiligheid, de positie van de mentor, de didactiek binnen de lessen, de Loopbaanoriëntatie & Begeleiding (LOB en de informatievoorziening naar ouders, leerlingen en personeel. Dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Helaas is het aantal respondenten te weinig, zodat de cijfers niet betrouwbaar genoeg zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven