Het Lyceum Vos

Koninginnelaan 771 3136 EZ Vlaardingen

 • Schoolfoto van Het Lyceum Vos
 • Schoolfoto van Het Lyceum Vos
 • Schoolfoto van Het Lyceum Vos
 • Schoolfoto van Het Lyceum Vos
 • Schoolfoto van Het Lyceum Vos

In het kort

Toelichting van de school

Het Lyceum Vos (HLV) maakt deel uit van de Vlaardingse
Openbare Scholengroep (De Vos).

Op het Lyceum Vos wordt Havo, Vwo, Gymnasium en het Tweetalig onderwijs verzorgd. In het eerste en tweede
leerjaar kunnen de leerlingen kiezen voor de Kunstklas of voor de Sportklas.
Dit zijn lessen die boven het lesrooster worden gegeven.

Het TTO (tweetalig onderwijs) is mogelijk op zowel havo
als op vwo niveau en wordt op het einde van het derde leerjaar afgesloten met
een Junior Certificate. In de bovenbouw kunnen deze leerlingen kiezen voor Cambridge Engels.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 is er in de onderbouw, klas 1 en klas 2, het gepersonaliseerd leren ingevoerd. Leerlingen werken in zelfstandigheidsuren, bepalen in overleg met het onderwijzend personeel (de coach) hun leerdoelen. Vanaf schooljaar 2020-2021 zal dit gepersonaliseerd leren ook in de bovenbouw gaan plaatsvinden

Er zijn dakpanklassen aanwezig, te weten: TL/Havo,
Havo/Vwo
Vanaf het tweede leerjaar wordt het TL(Mavo) onderwijs aangeboden op een andere locatie, te weten de Mavo Vos
(Korhoenlaan). 

Kenmerken van de school

 • Openbaar
 • Kleinschalig
 • Gepersonaliseerd onderwijs
 • Tweetalig
 • Creatief

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • havo / vwo

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een stabiel leerlingenaantal van ongeveer 600 leerlingen. De locatie is en blijft kleinschalig.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
549

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven