St.-Jozefmavo

Willem de Zwijgerlaan 240 3136 AX Vlaardingen

  • Schoolfoto van St.-Jozefmavo
  • Schoolfoto van St.-Jozefmavo
  • Schoolfoto van St.-Jozefmavo
  • Schoolfoto van St.-Jozefmavo
  • Schoolfoto van St.-Jozefmavo

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Schoolplan: zie bijlage

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel:

Wij volgen de leerling van inschrijving tot uitschrijving omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen zich prettig voelen in de klas en op school. Deze veiligheid is de basis voor het welbevinden en voor goede resultaten. Het monitoren van onze leerlingen en het onderwijsproces neemt daarbij een belangrijke plaats in. Aan het begin van de brugklas nemen wij een nulmeting af voor taal en rekenen/wiskunde, gevolgd door een volgtoets in april voor leerjaar 1,2 en 3.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven