Blariacumcollege

Drie Decembersingel 40 5922 BD Venlo

Schoolfoto van Blariacumcollege

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Blariacumcollege is verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor alle leerlingen en medewerkers. Het Blariacumcollege heeft een respectcoördinator. De respectcoördinator is een vast aanspreekpunt voor ouders en leerlingen, coördineert het respectbeleid en is verantwoordelijk voor het respectprotocol. In dit protocol is specifieke aandacht voor cyberpesten, daarnaast is beschreven welke preventieve maatregelen en activiteiten wij inzetten om pesten tegen te gaan. Op deze manier zorgen wij voor een sociaal veilig schoolklimaat.

Een veilig schoolklimaat wordt ook geborgd door onze sfeerkeepers. De sfeerkeeper levert preventief een positieve bijdrage aan de leefbaarheid en de sociale veiligheid op onze school. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de mooie resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek. Het gemiddelde van het Blariacumcollege ligt boven het landelijk gemiddelde. 

Ouders zijn over de hele lijn erg tevreden. Vooral over de mentor zijn de ouders (net als de leerlingen) erg tevreden. We vinden het fijn dat bovengemiddeld veel ouders aan hebben gegeven het Blariacumcollege aan te zullen raden aan andere ouders.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven