Kromme Rijn College

Kranenburgerweg 20 3582 GR Utrecht

Schoolfoto van Kromme Rijn College

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onderstaand zijn de getallen op de teldatum 1 oktober, gemiddeld nemen ±135 leerlingen deel aan ons onderwijsprogramma en ondersteunen wij jaarlijks ±175 leerlingen intensief. Gedurende het schooljaar 'stromen' leerlingen in, door en uit het Kromme Rijn College.  De school is hierop ingericht en kent een diagnosetraject,  opstart- en tussengroep (17-18 weken) om leerlingen goed te laten wennen. Hierna ontwikkelen de jongeren zich in onze gewone klassen & groepen. Een leerling kan tussentijds of aan het einde van het schooljaar uitstromen vanuit de schakelklas. In de laatste periode van 17-18 weken (beslissings- en plaatsingsfasen) wordt uw zoon/dochter/pupil toegerust op de overstap naar regulier VO of MBO. Met het OPDC is een samenwerking om nog aan het einde van leerjaar 3 een overstap te kunnen maken.    


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?