Gerrit Rietveld College

Eykmanlaan 1200 3571 KH Utrecht

  • Schoolfoto van Gerrit Rietveld College
  • Schoolfoto van Gerrit Rietveld College
  • Schoolfoto van Gerrit Rietveld College
  • Schoolfoto van Gerrit Rietveld College
  • Schoolfoto van Gerrit Rietveld College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 hebben wij een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen. De response was bij een aantal groepen lager dan de vereiste grenswaarde. Met name de response bij de Mavo was te laag om de resultaten mee te nemen  Over het geheel genomen was er wel voldoende response om conclusies aan te verbinden. Te weten:

- School wordt minder gewaardeerd dan in 2022

- Positieve uitschieters zijn er op de beleving van sfeer en veiligheid en de geboden extra ondersteuning met name vanuit het mentoraat

In gesprek met o.a. Leerlingenraad, GRC-community, MR  en collega's zullen we kijken hoe we positieve zaken vast kunnen houden en hoe we ontwikkelpunten kunnen verbeteren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 hebben wij een tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders. De response was bij een aantal groepen lager dan de vereiste grenswaarde. Over het geheel genomen was er wel voldoende response om conclusies aan te verbinden.

Te weten:

- School wordt minder gewaardeerd dan in 2022,  maar wel ruim voldoende.

- Positieve uitschieters zijn er op de uitdagende vorm van onderwijs en het mentoraat.

In gesprek met o.a. Leerlingenraad, GRC-community, MR en collega's zullen we kijken hoe we positieve zaken vast kunnen houden en hoe we ontwikkelpunten kunnen verbeteren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven