Reeshof College

Warmondstraat 240 5036 BV Tilburg

  • Elkaar leren kennen en samenwerken.
  • Schoolfoto van Reeshof College
  • Schoolfoto van Reeshof College
  • Schoolfoto van Reeshof College
  • Schoolfoto van Reeshof College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Onze school is een vmbo-school voor dienstverlening en producten en zorg en welzijn.

We bieden een brede oriëntatie op beroepen en de opleidingen die daarvoor nodig zijn.
De sectoren commercie, zorg en welzijn en techniek worden uitgebreid belicht.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit schoolplan is het resultaat van gesprek en overleg. Tijdens diverse studiedagen en overlegmomenten met diverse geledingen in de school heeft ieder input mogen leveren. Er is gesproken in een tijdlijn van een half jaar met de schoolleiding, vakgroepvoorzitters, M&T / I.S.P. docenten, PMR, vervolgens het voltallige personeel en tot slot de MR. Naar aanleiding van de daar gemaakte opmerkingen en ideeën is het concept telkens bijgesteld en toegespitst waar nodig. Het schoolplan is geschreven vanuit de gedachte in de titel; ‘samen is niet alleen’.
We weten nu wat we willen en gaan er keihard aan werken om dat wat we schrijven waar te maken!

Guus Haelermans
Directeur Reeshof College

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor u ligt het schoolondersteuningsplan van het Reeshof College. Dit is geen statisch document, maar een plan in ontwikkeling.
Zoals onze jonge school nog volop in ontwikkeling is, is ook de leerlingenzorg en daarmee ook het interne zorgteam in groei. Toch heeft de zorg binnen het Reeshof College al een groei gemaakt en zijn we trots op hoe de zorg is georganiseerd op onze school. In dit plan leest u over alle zaken die te maken hebben met de manier waarop zorg wordt geboden aan leerlingen van het Reeshof College.

Renée Pauel
Zorgcoördinator Reeshof College

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven