Reeshof College

Warmondstraat 240 5036 BV Tilburg

  • Elkaar leren kennen en samenwerken.
  • Schoolfoto van Reeshof College
  • Schoolfoto van Reeshof College
  • Leerlingen leren door middel van te doen bij de lessen van beroepgericht leren.
  • Schoolfoto van Reeshof College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Onze school is een vmbo-school voor de profielen Dienstverlening en producten, Economie en ondernemen en Zorg en Welzijn. 

We bieden een brede oriëntatie en een gezonde afwisseling tussen theoretisch vakken en het praktische "Beroepsgericht leren", waardoor leerlingen vaardigheden op meerdere manieren aanleren en ontwikkelen en hierdoor goede aansluiting krijgen op het vervolg onderwijs. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit schoolplan is het resultaat van gesprek en overleg. Tijdens diverse studiedagen en overlegmomenten met diverse geledingen in de school heeft ieder input mogen leveren. Er is gesproken in een tijdlijn van een half jaar met de schoolleiding, vakgroepvoorzitters, M&T / I.S.P. docenten, PMR, vervolgens het voltallige personeel en tot slot de MR. Naar aanleiding van de daar gemaakte opmerkingen en ideeën is het concept telkens bijgesteld en toegespitst waar nodig. Het schoolplan is geschreven vanuit de gedachte in de titel; ‘samen is niet alleen’.
We weten nu wat we willen en gaan er keihard aan werken om dat wat we schrijven waar te maken!

Guus Haelermans
Directeur Reeshof College

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Reeshof College heeft sinds schooljaar 2021-2022 een zeer breed ondersteuningsteam met diverse expertises. Het interne team bestaan uit een ondersteuningcoördinator, leerlingbegeleiders, leerling-coördinatoren, remedial teachers en diverse coaches. Daarnaast werken we intensief samen met externe specialisten, waaronder schoolmaatschappelijk werk en ambulant begeleiders.   

Ondanks de reguliere onderwijssetting van het Reeshof College, zullen we altijd op maat kijken wat er aan ondersteuning mogelijk is. Het uitgangspunt is wel dat een leerling in een groep van 25 leerlingen moet kunnen functioneren. De ondersteuning die we bieden vindt deels in de klas plaats, maar ook buiten de klas.

In de bijlage kunt u de ouderrapportage lezen van het schoolondersteuningsplan. Dit is een samenvatting van het uitgebreide plan. Mocht u naar aanleiding van de informatie nog vragen hebben, mag u altijd contact met mij opnemen.  

Maartje Wijsen
Ondersteuningscoördinator

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven