SG De Rooi Pannen

Dr. Ahausstraat 1 5042 EK Tilburg

  • Schoolfoto van SG De Rooi Pannen
  • Schoolfoto van SG De Rooi Pannen
  • Schoolfoto van SG De Rooi Pannen
  • Schoolfoto van SG De Rooi Pannen
  • Schoolfoto van SG De Rooi Pannen

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Rooi Pannen gaat uit van 'kansen voor kinderen' en werkt daarom vanuit de mogelijkheden van het kind. Daarvoor proberen we samen, ouders, kind en school, vast te stellen of het kind gebaat is bij plaatsing op De Rooi Pannen. In principe wordt de zorg voor onze leerlingen binnen het onderwijs georganiseerd. Door de inzet van een mix van didactische concepten kunnen de leerlingen in hun eigen klas functioneren. Naast deze geïntegreerde zorg heeft iedere leerling een eigen klassenmentor die zich kan laten bijstaan door specialisten op diverse begeleidingsaspecten.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven