CSG Ulbe van Houten

Hartman Sannesstraat 5 9076 EB St.-Annaparochie

  • Schoolfoto van CSG Ulbe van Houten
  • Schoolfoto van CSG Ulbe van Houten
  • Schoolfoto van CSG Ulbe van Houten
  • Schoolfoto van CSG Ulbe van Houten
  • Schoolfoto van CSG Ulbe van Houten

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In april van dit jaar hebben alle ouders deel kunnen nemen aan het onderzoek “Vensters VO ouders Ulbe van Houten 2019”.  Middels dit onderzoek werden zij in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de kwaliteit en inrichting van ons onderwijs. Ruim 100 ouders hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De getoonde resultaten zijn dan ook die van alle ouders. Daar zijn wij erg blij mee, omdat dit aantal ruim voldoende is om de uitkomsten representatief en betrouwbaar te maken. Daarbij hebben de deelnemende ouders ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de school tips te geven hoe zij haar onderwijs nog beter kan inrichten. De school maakt dankbaar gebruik van deze feedback om zo de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven