Aeres VMBO Sneek

Harste 2 8602 JX Sneek

  • Schoolfoto van Aeres VMBO Sneek
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Sneek
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Sneek
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Sneek
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Sneek

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen het fijn vinden om naar onze school te gaan. Hun mening telt. Jaarlijks vragen wij naar de tevredenheid van onze leerlingen. Wij bespreken de uitslag en gaan aan de slag met verbeterpunten. Waar mogelijk doen we dit met de leerlingen.

We voeren ieder jaar een analyse uit op de uitkomst. Vorige schooljaar haalden wij uit de analyse dat de leerlingen onderbouw tevreden waren en dat we verbeterplannen moesten uitvoeren in de bovenbouw. Dit heeft er toe geleid dat we nu een stijgende lijn zien. We zetten door met de verbeteracties.

Toelichtin

In de gegevens hieronder wordt vmbo aangegeven als leerjaar 1 en 2 bedoeld wordt. Leerjaren 3 en 4 worden uitgesplitst op onderwijssoort, basis, kader of gemengd-theoretisch.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de eerste klas nemen alle leerlingen voor de herfstvakantie deel aan de  YOU’RE GOOD week. Tijdens deze week volgen ze o.a. lessen: Rots en Water, over cyberpesten, Wie van de Drie en spelen ze de game Split the Risk (Consument en Veiligheid). In de andere leerjaren komen deze onderwerpen terug tijdens de coachuren.

In de gegevens hieronder wordt vmbo aangegeven als leerjaar 1 en 2 bedoeld wordt. Leerjaren 3 en 4 worden uitgesplitst op onderwijssoort, basis, kader of gemengd-theoretisch.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij gaan minimaal 4x per jaar in dialoog met de ouders via de Schooladviesraad met daarin ouders uit de onderbouw en bovenbouw. Bij deze bijeenkomst zijn naast de directeur en teamleider(s) uit het team aanwezig. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wij o.a. de uitkomst van de ouderenquête en periodieke rapportages. De input van de ouders helpt ons om gericht zaken aan te pakken en deze op te nemen in het actie jaarplan.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven