RSG Magister Alvinus ISK

Harmen Sytstrastraat 1 B 8602 TM Sneek

Schoolfoto van RSG Magister Alvinus ISK

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De ISK  biedt onderwijs aan anderstalige leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die de Nederlands taal onvoldoende beheersen om regulier onderwijs te volgen. Het doel is om onze leerlingen te schakelen naar passend regulier onderwijs door het leren van Nederlands en schoolse- en studievaardigheden. Daarnaast onderwijzen wij de leerlingen in de Nederlandse gebruiken en gewoonten, zodat zij leren om zelfstandig te functioneren in onze maatschappij. De leerlingen volgen naast Nederlands  de vakken wiskunde, ICT, Engels, lichamelijke oefening, verzorging, beeldende vorming, en ‘leven in Nederland’. 

Gemiddeld hebben onze leerlingen twee jaar nodig om voldoende thuis te raken in de Nederlandse taal en cultuur om met succes een vervolgopleiding te kunnen doen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven